Back To Home
ต้องการขายเหล็ก มีรายการดังต่อไปนี้
9. 04. 60

รูปภาพ
รายการ
ราคา

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 16 มิล   โต 60 มิล

ก.ก.ละ 12.-

มีจำนวน 5 ถัง(200ลิตร)


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 16 มิล   โต 48 มิล

ก.ก.ละ 14.-

มีจำนวน 3 ถัง(200ลิตร)


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 8 มิล   โต 91 มิล

ก.ก.ละ 16.-

มีจำนวน 2 ถัง(200ลิตร)