บริษัท รัตนอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
เลขที่ 49   หมู่ 11
ต.บ้านใหม่   อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี   11140
โทร.  02 4497590   แฟกซ์ 02 4497592
Email:  contact@ratanagroup.com
มือถือ  084 1433008   (คุณชัช)
Id Line:  zendow   (คุณชัช)